Om ANB

I lys av de senere tiders kulturutredninger, eboksamtaler og lovforslag om bøker og bibliotek har det blitt tvingende nødvendig å få på plass en nasjonal aktør som kan tale det hele norske bibliotekvesens sak. Da nasjonalbiblioteket (nb) ikke ser det mulig å påta seg denne rollen har det Alternative Nasjonalbiblioteket (ANB) tatt saken i egne hender og opprettet seg selv i god bibliotekanarkistisk tradisjon. Vi trekker våre aner tilbake til historiske rollemodeller som 70-tallets Bibliotekkollektivet, 80-tallets Bibliotekgeriljaen og det totale fravær av opprør og protest på 90-tallet.

Det Alternative Nasjonalbiblioteket kan ikke dele ut prosjektmidler, men på den annen side har nb full kontroll på dette så vi ser den oppgaven som både løst og godt ivaretatt. Derimot vil ANB ta seg av kommunikasjon og uttalelser til omverdenen i forhold til bibliotekpolitiske og bibliotekfaglige spørsmål. Vi vil høre på bibliotekfolket og svare på en skikkelig måte. Vi vil ta imot innspill og ønsker og behandle dem redelig og gi klare svar. Kort sagt, ANB vil ta seg av alle de oppgavene nb ikke ser seg i stand til å fylle.

Til å lede ANB er tilsatt Alternativ Nasjonalbibliotekar Marcus Grøde. Han er kjent for mange fra diverse bibliotekfaglige sammenhenger og bibliotekmøter på sent 80- og tidlig 90-tall og har bred erfaring fra Bibliotekgeriljaen. Vi anser ham som en god talsperson for ANB, men kommer til å bruke hele organisasjonens bredde for å svare på spørsmål og henvendelser. ANBs organisasjon er styrt etter en flat organisasjonsstruktur der den som har mest kompetanse på et spørsmål vil være rette person til å svare, men hvor andre personer i organisasjonen kan bidra med innspill der de selv ser det nødvendig. Den Alternative Nasjonalbibliotekaren oppmuntrer alle til å kritisere og komme med innspill og kommentarer både i det daglige arbeidet og på nettet og i sosiale media. Alle ansatte på ANB har tilgang til ANBs Facebook- og twitterkonto. Vi håper at dette vil gjøre at alle henvendelser i sosiale media blir besvart raskt og effektivt. Samtidig ser vi at raske svar betyr at vi lett kan begå feil. Det er helt greit. Da prøver vi å rette feilene fortløpende. Slikt skjer.

Vi har åpent kommentarfelt og imøteser alle henvendelser med glede. Vi vil i tillegg prøve å besvare alle spørsmål som forblir ubesvart, eller ikke tilfredsstillende besvart på nb’s blogg eller på epostlisten Biblioteknorge.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s