BIBSYS-saken

ImageEn av de største sakene i norske bibliotek de siste årene er det systemskiftet som BIBSYS står overfor. Sakens likhet med et visst jagerflyinnkjøp er påtagelige og ANB mener det må gripes inn før vi står igjen med skjegget i postkassa (Dette var det mye morsommere å skrive i hine hårde dager da Bendik Rugaas var riksbibliotekar og nasjonalbibliotekar.) 

ANB vil gripe inn i prosessen rett og slett for å redde situasjonen fra å bli et svart hull som suger uforholdsmessig mye ressurser og oppmerksomhet i årene som kommer. Teknolysten som ser ut til å ha styrt prosessen fram til nå. (Altså, kjøpe et system som ikke engang var ferdig på papiret!!!?) En innkjøpsprosess som utelukket at reelle alternativ ble vurdert fordi de ikke passet inn i “innkjøpsmodellen” vitner om større byråkratisk hjerte enn interesse for å finne gode realistiske løsninger for sluttbruker. 

ANB har vurdet saken og ser at det siste årets forvirring og de valg som er tatt viser at det må nye premisser til for at vi skal få et system for fag- og forskingsbiblioteksektoren som både er formålstjenlig og som gagner landet. Det ANB mener IKKE gagner landet er å bruke store ressurser på å kjøpe inn et kommersiellt system som ikke lett og smidig kan tilpasses norske forhold og behov og hvor kompetansen på systemet vil sitte utenlands og vil være sårbare for den interansjonale økonomien, oppkjøp og lignede fiksfakserier vi har sett før.

 Det er også ytterst lite formålstjenlig å bygge ned den svært gode organisasjonen og den høye kompetansen som er bygget opp i BIBSYS. ANB vil derfor gå inn for en løsning der BIBSYS blir beholdt som organisasjon og kompetansesentrum, Faktisk ønsker ANB en ytterligere styrking av disse funksjonene.

ImageANB har derfor besluttet at det neste systemet norske fag- og forskningsbibliotek skal bruke vil være basert på det åpne systemet Evergreen. Systemet vil bli tilpasset norske forhold av BIBSYS sin utviklingsorganisasjon. Ettersom innkjøp av Evergreen vil koste kr. 0,- vil ressursene som er satt av til innkjøp av system heller bli brukt på utvikling og tilpasning av Evergreen utført av BIBSYS egen organisasjon. Vi forventer at dette vil føre til både et bedre biblioteksystem og en høyre kompetanse innen åpen kildekode i bibliotek i Norge. BIBSYS vil bli pålagt å dele alt utviklingarbeid fritt og gratis med andre brukere av Evergreen. Om andre norske bibliotek ønsker å benytte seg av Evergreen utenfor BIBSYS-systemet vil de kunne kjøpe tjenester av BIBSYS sin utviklingsorganisasjon og brukerstøtte.

 

 

 

Advertisements

3 thoughts on “BIBSYS-saken

 1. Bibsys kan for den menige virke, om mulig, like lukket som NB. Noe som kan ha forårsaket én katastofe allerede, som nevnt ovenfor. Dette innspillet fra ANB fortjener debatt. Bruk kommentarfeltet!

 2. Støtter ANB helt ut på at kompetansen i Bibsys må bevares og videreføres. At man i det hele tatt kan diskutere noe annet enn et av de (stadig bedre) åpne systemene som finnes er lett hårreisende.

 3. Akkurat her er ikke dere så langt unna NB sin oppfatning ser jeg — at det er behov for et slikt system. NB sin rolle i BIBSYS muligens skader for de øvrige partnere da NB har i stor grad behov for noe slik dere skisserer.

  Samtidig, tror jeg at avstanden mellom det BIBSYS trenger, det fagbibliotekene trenger og det brukerne trenger må taes i betraktning. Dessverre tror jeg ikke at de første to partene på noe vis tenker på den siste.

  Virkeligheten er at et “bibliotekssystem” ikke er noe man trenger, uavhengig av om man kaller det “next generation” eller “library services platform” (vel å merke så virker OCLCs Webscale Management Services nokså lik en slikt plattform….)

  Det som leveres må fungere på web på en god måte — det må være en del av det store nettverket av sammenlenkede dokumenter. Hvis en ikke oppnår dette har en bare en ny og kanskje større brønn, men det er en brønn likevel.

  Uansett hvordan brukeren ønsker å komme i kontakt med innholdet bør de kunne få det til. Gitt den nåværende virkeligheten med innholds- og metadatalisenser som vi må forholde oss til, betyr dette at vi må ha mer enn et system, vi trenger påvirkningskraft slik at innholdsleverandører gjør det mulig å finne innholdet uansett om vi kommer fra Evergreen, Primo, WorldCat, Google, Yandex…

  Evergreen kan sikkert dekke noen av disse behovene, men metadatalisensene sier at det ikke er så mye vi kan gjøre for å tilgjengliggjøre det vi ved NTNU bruker >90% av budsjettet på: elektroniske artikler.

  En kan si at et samlet BIBSYS-konsortium kunne gjort noe her — vasket og korrigert metadata frigitt fra utgiverne samt originalkatologisert andre artikler, men dette sitter litt langt inne, tror jeg. Det er kanskje leit.

  Innsatser som arbeidet med nytt biblioteks- og discoverysystem, gjøres av enkelte ofte for å utkonkurere Google, men sannheten er at med dette prøver BIBSYS å utkonkurrere Webben ved å levere en “walled garden”.

  Likevel er det slik at forskere og studenter i all hovedsak finner digitalt innhold via nettet og søketjenester som Google, Google Scholar, CiteSeer, …, og det er lett for de fleste å forstå at bibliotekskatalogen inneholder fysiske bøker….

  Dette er fordi de fleste forstår at de finner noe som passer, ikke alt som finnes, men noe. Og det er godt nok.

  Fagbibliotekenes utfordring er da å skjønne at de må levere noe, ikke alt, og at de de kjøper innhold fra må levere mer enn de gjør idag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s