Organisering av ANB

For ordens skyld tar vi utgangspunkt i samme organisasjon som dagens nb, men vil raskt gjøre større endringer og prioritere ressursene på andre måter enn dagens løsning.

Mye av de ressursene som idag legges inn i nbs digitale tjenester vil bli omprioritert. Biblioteksøk og bokhylla.no vil begge bli nedbemannet til fordel for tjenester og aktiviteter rettet mot å styrke folke- og fagbibliotek rundt om i landet.

Prioritet vil bli gitt til kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte innenfor områder som ledelse, digitalisering av lokale og regionale bibliotektjenester, markedsføring og nye oppgaver som følger av den nye bibliotekloven. Disse omprioriterte ressursene vil bli lagt inn under utviklingsavdelingen som vil få nye kontor med spesialoppgaver som spill, ledelsesutvikling, markedsføring av bibliotek og møteplassfunksjonsutvikling (vi elsker det ordet.)

Arbeidet med bokhylla.no vil bli omprioritert til å gjøre mest mulig av materialet tilgjengelig i best mulig form. Det vil si korrekturlesing og konvertering til epub som kan gjøres tilgjengelig for digital høytlesing for alle med lesevansker. Så snart et verk faller i det fri vil verket bli tilgjengelig for nedlasting i epubformat.  Dette vil si at scanningsarbeidet vil bli nedprioritert og det vil ta mer tid før alle norske bøker er tilgjengelig i bokhylla.no. Vi vil også ta initiativ til å få retten til å digitalt publisere verk hvor det ikke er mulig å finne noen med opphavsrettslige rettigheter (Såkalte foreldreløse verk).

Vi vil også gjenoppta prosjekt som nb har lagt ned. Både biblioteksvar og ønskebok vil få nye ressurser og bli utviklet i samarbeid med folkebibliotek rundt om i landet. De vil begge bli fremmet som permanente prosjekt for det alternative Kulturdepartementet som vi regner med vil ta disse, og andre, prosjektene inn i statsbudsjettet på permanet basis. Vi ønsker å gi bibliotekmiljøet både indirekte og direkte medbestemmelsesrett i utvikling og videreføring av fellestjenester. Det vil si at ingen prosjekt vil bli lagt ned uten en grundig konsultering med folkebibliotekene, og om vi utvikler prosjekt som har direkte innvirkning på fagbibliotekene vil selvsagt også disse får innflytelse på fellestjenester.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s