Dataspill og bibliotek

ANBlogoPå epostlista Bibliotenorge kom det en utfordring til nb om nasjonalt ansvar for utvikling av nordisk spilldag og kompetanseheving på spill. Dette spørsmålet ble besvart på nbs blogg, uten å svare på epostlista. Svaret var vel det vi kan kalle lite tilfredsstillende for alle som ønsker å se utvikling på området i norske folkebibliotek.

Her er svaret som norske bibliotekarer nok ønsket å se:

Nordisk spilldag er et viktig tiltak i norske folkebibliotek. Det bygger kompetanse på et nytt medieområde, skaper stor interesse for biblioteket i grupper som ikke alltid ser folkebibliotek som en naturlig arena og ikke minst følger opp intensjonen i både ny og gammel biblioteklov om å være en arena for sosial aktivitet og utvikling. Det er ikke tvil om at dataspill er en viktig kulturell arena og et naturlig område for bibliotek til å sørge for aktivitet og sosial utjamning med å gi tilgang til alle uavhengig av sosial og økonomisk status.

For å støtte dette arbeidet vil ANB opprette et eget kontor under utviklingsavdelingen, ikke å forveksle med nbs unnvikingsavdeling, hvor to ansatte vil ta initiativ til aktiviteter og tiltak rundt både nordisk spilldag og generell kompetanseheving på spill i bibliotek. Vi ser dette som et midlertidig tiltak som skal gå over fem år og forventer at i løpet av denne perioden vil kompetansen i biblioteka ha blitt integrert og hevet til et slikt nivå at særskilte tiltak ikke lenger er nødvendig. Etter denne femårsperioden vil kontoret bli redusert til en stilling som hovedsaklig vil jobbe med nordisk spilldag og ha rådgiving på området dataspill både innad i ANB og ut til biblioteka.

ANB ser spill som et viktig område det ikke vil være mulig å opprettholde egen høy kompetanse uten samarbeid med andre. ANB vil derfor opprette et rådgivende organ hvor vi vil invitere både fag- og folkebibliotek til å delta. Vi vil også spesielt invitere fagbibliotek med spill som fagområde til å delta.

Ettersom det vil ta tid å bygge opp intern kompetanse på spill vil ANB i første omgang fokusere på nordisk spilldag i Norge, men på sikt ser vi for oss at ANBs spillkontor kan ta på seg en koordinerende rolle i forhold til det nordiske nettverket. ANB vil også ta initiativ til et samarbeid mellom de nordiske alternative nasjonalbibliotekene for å få fart på både nordisk spilldag og kompetansehevingen. Dette vil også bli sett i sammenheng med nye initiativ på områdene markedsføring og utdanning.

Advertisements

6 thoughts on “Dataspill og bibliotek

 1. Det er flott at vi har et så pågående og lyttende ANB. Og dere tillater sikkert anonyme kommentarer, også de som er skarpe i kanten? (De kan komme her også, før dere aner det).
  Jeg kjenner Kuruke-Øyvind som en dedikert fagmann og en, til tider skarp blogger og kommentator. Det må man tåle.
  Det er i det hele tatt ikke mange blogger i dag (til og med etter 22/7) som har en så markert advarsel som NB-bloggen: “Kommentarer til blogginnleggene skal undertegnes med fullt navn. Anonyme eller er useriøse kommentarer vil bli fjernet fra siden”. VGs forum, der de heite debattene kommer på dagsorden, har en mye snillere tekst, og med lenke til selve reglene for god nettoppførsel.

  • ANB skal på denne bloggen være åpen, lyttende og inkluderende. Vi tillater anonyme innlegg og vil besvare etter beste evne alle spørsmål.

   ANB anser god nettoppførsel for å være selvinnlysende og har så stor tillit til de sannsynlige kommentarskribentene på denne bloggen at vi ikke anser det som nødvendig med noen krav eller regler.

  • Opptil flere kommentarer på NBs blogg tidligere uten fullt navn, og da avstedkom det ingen pekefinger fra propaganda- og sensuravdelingen der. Kan jo ha noe med at disse ikke var kritiske å gjøre?

 2. Det er viktig, en gang iblant, å kunne kalle en spade en spade og en kuruke en kuruke. Dydsmonstere og bombastikere bør ikke redigere blogger, de bør holde seg til kunngjøringer.

 3. Jeg burde jo utnytte “kjendisstatusen” min til å utfordre NB på sin stilling til sensur nå 🙂 Vanvittig godt tiltak som dere bak Det Alternative Nasjonalbiblioteket står for forresten!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s