Om ebøker og sånn

Ebøker kan virke som et vanskelig problem for bibliotek. Hovedsaklig på grunn av et vanskelig forhold mellom forlag og bibliotekenes representanter, det vil si Norsk Bibliotekforening og de største folkebibliotekene i landet, de såkalte Storbybibliotekene, men med et stort gapende hull der nb skulle vært tilstede. Dette hullet vil ANB nå fylle og lik Alexander den store kutte den gordiske knute over med et sverdslag.

Saken, slik ANB ser det, er enkel. Forlagene må bestemme seg, enten behandles ebøker på samme måte som tradisjonelle papirbøker, eller så er alle aspekter ved bibliotekens muligheter for formidling av ebøker basert på nettets og digitale mediers premisser.

Om forlagene insisterer på at ebøker skal behandles om tradisjonelle papirbøker da gjelder det alle områder. Det vil si at et eksemplar kjøpt er bibliotekets eiendom og biblioteket har full råderett over eksemplaret innenfor vanlige opphavsrettslige regler som for papirbøker. Biblioteket kan defor låne ut eksemplaret enten lokalt, eller som en del av et nasjonalt fjernlånssamarbeid. Ingen forlag kan legge seg opp i hvor mange eksemplar et bibliotek skal/kan kjøpe eller dele med andre. Ingen forlag kan eller skal ha innflytelse over bibliotekenes innkjøpspolitikk.

Om forlagene ønsker at ebøker skal behandles anderledes enn tradisjonelle papirbøker på noen måte, så må dette gjelde over alle aspekter av bibliotekets tilgang og bruk. Det vil si at skal bibliotekene betale mer må bibliotekene samtidig få noe igjen for dette ekstra. F.eks. ved å fritt formidle eboka uten restriksjoner på antall samtidige lesere, eller DRM-fri formidling.

ANB har forståelse for usikkerheten som preger beslutningene som tas i forlagsbransjen i våre dager. Denne forståelsen strekker ikke langt nok til å tappe bibliotekene for ressurser eller gå med på vilkår som definitivt ikke er til våre brukeres beste. Vi på ANB håper at forlagsbransjen kommer seg av den kollektive angsten for den digitale dimensjon og heller jobber sammen med bibliotekene for å spre ebøker på norsk til alle som ønsker å  lese.

Advertisements

2 thoughts on “Om ebøker og sånn

 1. Viktig prinsipp fra ANB: “Om forlagene insisterer på at ebøker skal behandles om tradisjonelle papirbøker da gjelder det alle områder”. Lurt å holde fast på. Problemet er “bare” at opphavsrettslovgivningen skiller de to veldig klart. P-bok er fri lånerett, e-bok er en tjeneste. Lovendringer er seeeige saker.
  På den annen side: “Alle” er jo i dag så opptatt av at avtaler/marked skal rule.

 2. Nå stilles det spørsmål rundt omkring i verden om hvorfor i himmelens navn det skal være forskjell på å ha eierskap til et fysisk objekt og en digital fil du har ærlig og redelig kjøpt. Dermed dukker det opp rettssaker der f eks videresalg av brukte digitale filer er tema. Avgjørelsene spriker noe, men særlig interessant er en avgjørelse fra EU-domstolen i juli 2012 som slår fast at videresalg (eller også dermed lån) av kjøpte dataprogrammer er lov uten samtykke fra rettighetshaver.

  Og i dette er en av nøklene tillikestilling mellom e og p. Følg med!

  Her er et par interessante lenker om dette:

  http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/revolution-in-the-resale-of-digital-books-and-music.html?pagewanted=1&_r=4&hp&

  http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/retailing/article/56004-sale-of-used-e-books-getting-closer.html#path/pw/by-topic/digital/retailing/article/56004-sale-of-used-e-books-getting-closer.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s